Szanowni mieszkańcy Łodzi

Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Łodzi,

prosi mieszkańców Łodzi o pomoc i wsparcie.

W Łodzi pomagamy osobom bezdomnym i potrzebującym od 30 lat. Prowadzimy dwa Schroniska
dla Bezdomnych Mężczyzn oraz jedno dla Kobiet. W miesiącach zimowych od ponad 20 lat
uruchamiamy Świetlicę dla bezdomnych i Autobus dla bezdomnych i potrzebujących rozwożący
ciepły posiłek i odzież dla bezdomnych i biednych mieszkańców miasta.
Pragniemy nadmienić, że duża część osób bezdomnych to ludzie w podeszłym wieku, mający wiele
chorób przewlekłych wymagających pomocy lekarskiej. W ramach naszych możliwości staramy się tę
pomoc zapewnić.
Osoby bezdomne to często dawni Państwa koledzy ze szkoły lub pracy, o których nie wiecie, że
potrzebują pomocy i wsparcia. Kryzys bezdomności w którym się znaleźli nie jest rzeczą którą się
chwalą i często ukrywają to przed rodziną i bliskimi.
Rosnące lawinowo koszty prądu, wody, ciepła, gazu, stawia Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej, uniemożliwiającej wsparcie dla biednych mieszkańców
naszego miasta.
Apelujemy do was, do Łodzian o wsparcie finansowe naszej pomocy skierowanej do Łodzian, którzy
znaleźli się w kryzysie bezdomności. Nie zostawiajcie ich samym sobie, bo bez waszej pomocy mogą
nie przeżyć nadchodzącej zimy.

Nr konta PEKAO S.A. VI/O Łódź 54 1240 3031 1111 0000 3426 7336