Zmiana danych kontaktowych

W związku ze zmianą operatora telekomunikacyjnego w Schronisku dla Kobiet i Dzieci im. św. Brata Alberta przy ul. Kwietniowej 2/4 od 11.02.2016 r. zmienił się numer telefonu.

Obecny numer to 42 207 63 08