Projekt „Nowa droga – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA w Łodzi”

Od 1 września Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta realizuje projekt „Nowa droga”.

 

Jego głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa 50 osób bezdomnych zamieszkałych w łódzkich placówkach TPBA. W ramach projektu podopieczni zostaną objęci pomocą indywidualnych doradców. Projekt zakłada również edukację w zakresie zdrowia, doradztwo socjalne czy pośrednictwo pracy. Osoby biorące udział w projekcie wezmą udział w zajęciach sportowo-kulturalnych, uczestniczyć będą też w wolontariacie.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 963 702,80 zł.