Jubileuszowa Pielgrzymka do Rzymu 2022

W dniach 26-30 kwietnia 2022 roku podopieczni Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta Koło Łódzkie brali udział w Jubileuszowej Pielgrzymce do Rzymu zorganizowaną przez Archidiecezję Łódzką. Plan pielgrzymki przewidywał:

  • Mszę św. w Bazylice Matki Boskiej Większej
  • Audiencję ogólną u Papieża
  • Mszę św. przy grobie św. Jana Pawła II
  • Audiencję prywatną dla archidiecezji łódzkiej u Ojca Świętego Franciszka w Auli Pawła II
  • Nawiedzenie Katakumb św. Kaliksta, św. Sebastiana, św. Domicylii i św. Pretekstata
  • Nieszpory ekumeniczne w Bazylice św. Pawła za Murami
  • Pielgrzymowanie do kościołów Jubileuszowych
  • zwiedzanie zabytków o znaczeniu historycznym

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z tej niezwykle pasjonującej Pielgrzymki Jubileuszowej

Projekt „Nowa droga – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA w Łodzi”

Od 1 września Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta realizuje projekt „Nowa droga”.

 

Jego głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa 50 osób bezdomnych zamieszkałych w łódzkich placówkach TPBA. W ramach projektu podopieczni zostaną objęci pomocą indywidualnych doradców. Projekt zakłada również edukację w zakresie zdrowia, doradztwo socjalne czy pośrednictwo pracy. Osoby biorące udział w projekcie wezmą udział w zajęciach sportowo-kulturalnych, uczestniczyć będą też w wolontariacie.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 963 702,80 zł.

 

Niecodzienna pomoc

Drodzy Przyjaciele

 

kot

 

W Schronisku dla Mężczyzn na Nowych Sadach mamy cztery piękne koty, którym w jakiś czas temu zmarł opiekun i żywiciel, Pan Paweł. Człowiek, który oddawał im swoje serce, zaangażowanie, a także organizował wszelki dobra. Koty są domowe, nauczone korzystać ze żwirku.  W tej chwili nasi Czworonożni przyjaciele są pod opieką innych Opiekunów, którzy robią wszystko aby  Kotom nie zabrakło niczego – co niestety w sytuacji w jakiej sami się znaleźli nie jest łatwe.  Jako TPBA Koło Łódzkie  staramy się  zapewnić opiekę naszym Milusińskim , jednak budżetu Schroniska nie stać na utrzymanie w całości naszych pupili, bo jednak są to cztery pyszczki do wyżywienia, a stanowczo nie chcielibyśmy oddawać ich do schroniska dla zwierząt.
Stąd nasz OGROMNY APEL o wsparcie w postaci KARMY oraz ŻWIRKU.

Wszelką pomoc należy kierować na ul. Nowe Sady 17, w razie potrzeby kontakt telefoniczny pod nr 42 259 27 05 – Zarząd, Kierownik lub Opiekun.

 

Nowy projekt „Azymut na zmiany”

Od listopada 2017 roku w placówkach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Łodzi będzie realizowany kolejny projekt aktywizacji zawodow0 – społecznej adresowany do naszych mieszkańców.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi.

 

 

Dotacja

pobrane

Placówki Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Łodzi prowadzone są na zlecenie Miasta Łodzi, głównym źródłem ich finansowania jest dotacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Dofinansowanie od Wojewody Łódzkiego w ramach programu „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności”

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie informuje, że w roku 2016 działania Towarzystwa zostały dofinansowane kwotą 20.000,00 zł w ramach programu Wojewody Łódzkiego „ Pomoc w wychodzeniu z bezdomności”

Środki z dotacji Wojewody Łódzkiego zostały wykorzystane na wymianę części stolarki okiennej w schronisku i noclegowni dla bezdomnych przy ul. Szczytowej 11 , zakup wykładziny na potrzeby schroniska dla bezdomnych kobiet i dzieci przy ul. Kwietniowej 2/4 oraz zakup środków czystości i higieny na potrzeby pensjonariuszy placówek.

Sprawozdanie z internetowej zbiórki publicznej

W okresie od 20.01.2014 roku do 31.12.2014 roku została przeprowadzona internetowa zbiórka publiczna:

Decyzja 24/2014 dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie na pomoc dla bezdomnych i ubogich

W czasie trwania zbiórki pozyskano środki w wysokości 97,76 zł, które przeznaczono na zakup żywności dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta przy ul. Nowe Sady 17 w Łodzi.