Nowy projekt „Azymut na zmiany”

Od listopada 2017 roku w placówkach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Łodzi będzie realizowany kolejny projekt aktywizacji zawodow0 – społecznej adresowany do naszych mieszkańców.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi.

 

 

Dotacja

pobrane

Placówki Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Łodzi prowadzone są na zlecenie Miasta Łodzi, głównym źródłem ich finansowania jest dotacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Dofinansowanie od Wojewody Łódzkiego w ramach programu „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności”

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie informuje, że w roku 2016 działania Towarzystwa zostały dofinansowane kwotą 20.000,00 zł w ramach programu Wojewody Łódzkiego „ Pomoc w wychodzeniu z bezdomności”

Środki z dotacji Wojewody Łódzkiego zostały wykorzystane na wymianę części stolarki okiennej w schronisku i noclegowni dla bezdomnych przy ul. Szczytowej 11 , zakup wykładziny na potrzeby schroniska dla bezdomnych kobiet i dzieci przy ul. Kwietniowej 2/4 oraz zakup środków czystości i higieny na potrzeby pensjonariuszy placówek.

Sprawozdanie z internetowej zbiórki publicznej

W okresie od 20.01.2014 roku do 31.12.2014 roku została przeprowadzona internetowa zbiórka publiczna:

Decyzja 24/2014 dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie na pomoc dla bezdomnych i ubogich

W czasie trwania zbiórki pozyskano środki w wysokości 97,76 zł, które przeznaczono na zakup żywności dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta przy ul. Nowe Sady 17 w Łodzi.