Zapytanie ofertowe wycieczka

Projekt „Azymut na zmiany – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zapytanie ofertowe

Dot.  organizacji jednodniowej wycieczki po województwie łódzkim dla uczestników/czek Projektu „Azymut na zmiany – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie
ul. Nowe Sady 17
94-102 Łódź

 1. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowej wycieczki po województwie łódzkim dla uczestników/czek Projektu „Azymut na zmiany – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Termin wycieczki: styczeń 2018 roku (I edycja) i wrzesień 2018 (II edycja). Szczegółowe ustalenie terminu po wybraniu oferty.

Ilość osób: 30 osób  na każdą edycję (w sumie około 60 osób na dwie edycje)

 1. Trasa wycieczki Łódź, Tomaszów Mazowiecki, Nagórzyce, Spała, Inowłódz, Łódź

PROGRAM: Przejazd z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego (spacer po rezerwacie „Niebieskie Źródła” – rezerwat przyrody o wybitnych walorach krajobrazowych, zwiedzanie Skansenu Rzeki Pilicy – pierwszym w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęconym rzece). Przejazd do Nagórzyc (zwiedzanie groty „Zbója Madeja”). Przejazd do Spały (kościółek modrzewiowy, posąg żubra). Obiad. Zwiedzanie romańskiego kościoła św. Idziego w Inowłodzu. Przejazd do Łodzi.

3 miejsca zbiórki: placówka TPBA ul. Nowe Sady 17; placówka TPBA ul. Kwietniowa 2/4; placówka TPBA ul. Szczytowa.

W ramach wycieczki należy zapewnić:

 •  transport autokarem,
 • Wyżywienie tj. obiad dwudaniowy, kawa i herbata w autokarze,
 • ubezpieczenie,
 • program łącznie z biletami wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów,
 • opiekę przewodnika/pilota.
 1. Formą zapłaty będzie przelew bankowy na rachunek Wykonawcy podany w fakturach obciążeniowych za zorganizowane wycieczki. (termin styczeń 2016 – I edycja, wrzesień 2016 – II edycja). Termin płatności 14 dni od daty otrzymania faktury.
 2. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
 3. Termin składania ofert upływa dnia 10 stycznia 2016r.
 4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie
ul. Nowe Sady 17, 94-102 Łódź

Biuro Projektu „Azymut na zmiany – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi” lub mailem pod adres lbratalbert@o2.pl wzór ofert załącznik nr 1.

 1. . Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 2. Dodatkowych informacji udziela: Koordynator Projektu p. Beata Pancerna-Wujcik tel. 602366978.

 

Załącznik

 1. Załącznik nr 1 – wzór oferty

 

 

Załacznik nr 1