Harmonogram

 

Projekt „Azymut na zmiany – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Harmonogram wsparcia GRUDZIEŃ 2017

Warsztaty doradcy zawodowego

GRUPA I

4.12.2017   godz. 9.30-13.00

5.12.2017   godz. 9.30-13.00

11.12.2017 godz. 9.30-13.00

GRUPA II

12.12.2017  godz. 9.30-13.00

18.12.2017  godz. 9.30-13.00

19.12.2017  godz. 9.30-13.00

placówka TPBA ul. Trębacka  3

 

Szkolenie antynikotynowe

GRUPA I

18.12.2017 godz. 16.00-19.30

GRUPA II

19.12.2017 godz. 16.00-19.30

placówka TPBA ul. Trębacka 3

 

Zajęcia z pierwszej pomocy i chorób zakaźnych

GRUPA I

15.12.2017  godz. 9.30 – 13.00

18.12.2017  godz. 9.30 – 13.00

GRUPA II

13.12.2017  godz. 9.30 – 13.00

14.12.2017  godz. 9.30 – 13.00

placówka TPBA ul. Szczytowa 11

 

Zajęcia z terapii uzależnień

GRUPA I

27.12.2017 godz. 17.00-20.30

GRUPA II

20.12.2017 godz.17.00-20.30

placówka TPBA ul. Trębacka 3

Wsparcie doradcy socjalnego wg harmonogramu pracy: każdy poniedziałek, środa, piątek placówka TPBA ul. Nowe Sady 17 godz. 16:00-18:00 oraz każdy wtorek i czwartek  placówka TPBA ul. Szczytowa 11 godz. 16:00-18:00

Wsparcie doradcy indywidualnego  według indywidualnego harmonogramu pracy.

 

 

Harmonogram wsparcia STYCZEŃ 2018 

Spotkanie grupowe z prawnikiem (Radcą Prawnym)

GRUPA I

12.01.2018 godz. 16.30 – 20.00

GRUPA II

19.01.2018 godz.16.30-20.00

placówka TPBA ul. Nowe Sady 17

 

Zajęcia z terapii uzależnień

GRUPA I

10.01.2018 godz. 17.00-20.30

GRUPA II

24.01.2017 godz.17.00-20.30

placówka TPBA ul. Trębacka 3

 

26.01.2018 – JEDNODNIOWA WYCIECZKA po woj. łódzkim

PROGRAM: Przejazd z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego (spacer po rezerwacie „Niebieskie Źródła” – rezerwat przyrody o wybitnych walorach krajobrazowych, zwiedzanie Skansenu Rzeki Pilicy – pierwszym w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęconym rzece). Przejazd do Nagórzyc (zwiedzanie groty „Zbója Madeja”). Przejazd do Spały (kościółek modrzewiowy, posąg żubra). Obiad. Zwiedzanie romańskiego kościoła św. Idziego w Inowłodzu. Przejazd do Łodzi.

Wyjazd:

Schronisko TPBA ul. Nowe Sady 17 – godz. 7.00

Schronisko TPBA ul. Kwietniowa 2/4 – godz. 7.20

Schronisko TPBA ul. Szczytowa 11 – godz. 7.40

Powrót:

Schronisko TPBA ul. Nowe Sady 17 – godz. 20.15

Schronisko TPBA ul. Kwietniowa 2/4 – godz. 20.00

Schronisko TPBA ul. Szczytowa 11 – godz. 19.30

Wsparcie doradcy zawodowego (indywidulane) każdy poniedziałek i wtorek w godz. 9.00-14.00 placówka TPBA ul. Trębacka 3 ( spotkania umawiane)

Wsparcie doradcy socjalnego wg harmonogramu pracy: każdy poniedziałek, środa, piątek placówka TPBA ul. Nowe Sady 17 godz. 16:00-18:00 oraz każdy wtorek i czwartek  placówka TPBA ul. Szczytowa 11 godz. 16:00-18:00

Wsparcie doradcy indywidualnego  według indywidualnego harmonogramu pracy.

 

Harmonogram wsparcia w miesiącu lutym 2018 roku

  

Spotkania indywidualne z prawnikiem (Radcą Prawnym)

2.02; 9.02; 16.02; 23.02 godz. 16.00- 20.00

placówka TPBA ul. Nowe Sady 17

 

Zajęcia z terapii uzależnień

GRUPA I

14.02. godz. 17.00-20.30

GRUPA II

21.02.2017 godz.17.00-20.30

placówka TPBA ul. Trębacka 3

 

Szkolenie komputerowe:

7,8,9,12,13,14,15,16,19,20 lutego w godz. 9.00 – 14.00

Łódź ul. Wólczańska 4 a (budynek Cosinusa)

 Usługę realizuje Firma ALFAEDUKACJA

Wsparcie doradcy zawodowego (indywidulane) każdy poniedziałek i wtorek w godz. 9.00-14.00 placówka TPBA ul. Trębacka 3 ( spotkania umawiane)

Wsparcie doradcy socjalnego wg harmonogramu pracy: każdy poniedziałek, środa, piątek placówka TPBA ul. Nowe Sady 17 godz. 16:00-18:00 oraz każdy wtorek i czwartek  placówka TPBA ul. Szczytowa 11 godz. 16:00-18:00

Wsparcie indywidualne instruktora terapii uzależnień 2,6.02 – godz. 13.00-20.00;  12,14,22,26,28.02 – godz. 14.00-20.00; 19.02 – godz. 8.00-16.00 placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17 (spotkania umawiane)

Wsparcie doradcy indywidualnego  według indywidualnego harmonogramu pracy.

 

Harmonogram wsparcia w miesiącu marcu 2018 roku

Spotkania indywidualne z prawnikiem (Radcą Prawnym)

2.03; 9.03; 16.03; 23.03 godz. 16.00- 20.00

placówka TPBA ul. Nowe Sady 17

 

Zajęcia z terapii uzależnień

GRUPA I

7.03. godz. 17.00-20.30

GRUPA II

21.03. godz.17.00-20.30

placówka TPBA ul. Trębacka 3

                                                                

Szkolenie zawodowe

– Opiekun osób starszych

– Kucharz małej gastronomii/pomoc kuchni

– Obsługa terenów zielonych i profesjonalne sprzątanie

 

Terminy i miejsca zostaną podane po podpisaniu umowy z Firmami Szkoleniowymi

 

Spotkania z Pośrednikiem stażu – każdy poniedziałek i wtorek w godz. 7.00-17.00 – spotkania umawiane indywidualnie placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17

Wsparcie doradcy zawodowego (indywidulane) każdy poniedziałek i wtorek w godz. 9.00-14.00 placówka TPBA ul. Trębacka 3 ( spotkania umawiane)

Wsparcie doradcy socjalnego wg harmonogramu pracy: każdy poniedziałek, środa, piątek placówka TPBA ul. Nowe Sady 17 godz. 16:00-18:00 oraz każdy wtorek i czwartek  placówka TPBA ul. Szczytowa 11 godz. 16:00-18:00

Wsparcie indywidualne instruktora terapii uzależnień 2,6.03 – godz. 13.00-20.00;  12,14,22,26,28.03 – godz. 14.00-20.00; 19.03 – godz. 8.00-16.00; 30.03 – godz. 15.00-20.00 placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17 (spotkania umawiane)

Wsparcie doradcy indywidualnego  według indywidualnego harmonogramu pracy.

 

Wyście kulturalno-sportowe –po uzgodnieniu terminu z doradcą indywidualnym

Zakupy – po uzgodnieniu terminu z doradcą indywidualnym

 

Harmonogram wsparcia w miesiącu kwietniu 2018 roku

Spotkania indywidualne z prawnikiem (Radcą Prawnym)

Każdy piątek miesiąca  godz. 16.00- 20.00

placówka TPBA ul. Nowe Sady 17

 

Zajęcia z terapii uzależnień

GRUPA I

18.04. godz. 17.00-20.30

GRUPA II

25.04. godz.17.00-20.30

placówka TPBA ul. Trębacka 3

                                                                

Spotkania z Pośrednikiem stażu – każdy poniedziałek i wtorek w godz. 7.00-17.00 – spotkania umawiane indywidualnie placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17

Wsparcie doradcy zawodowego (indywidulane) każdy poniedziałek i wtorek w godz. 9.00-14.00 placówka TPBA ul. Trębacka 3 ( spotkania umawiane)

Wsparcie doradcy socjalnego wg harmonogramu pracy: każdy poniedziałek, środa, piątek placówka TPBA ul. Nowe Sady 17 godz. 16:00-18:00 oraz każdy wtorek i czwartek  placówka TPBA ul. Szczytowa 11 godz. 16:00-18:00

Wsparcie indywidualne instruktora terapii uzależnień według indywidualnego harmonogramu pracy. placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17 (spotkania umawiane)

Wsparcie doradcy indywidualnego  według indywidualnego harmonogramu pracy.

 

Wyście kulturalno-sportowe –po uzgodnieniu terminu z doradcą indywidualnym

Zakupy – po uzgodnieniu terminu z doradcą indywidualnym

 

Rozpoczęcie staży po podpisaniu umów stażowych

 

Harmonogram wsparcia w miesiącu maju 2018 roku

Zajęcia z terapii uzależnień

GRUPA I

22.05. godz. 17.00-20.30

GRUPA II

29.05. godz.17.00-20.30

placówka TPBA ul. Trębacka 3

 

                                                               

Spotkania z Pośrednikiem stażu – każdy poniedziałek i wtorek w godz. 7.00-17.00 – spotkania umawiane indywidualnie placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17

Wsparcie doradcy zawodowego (indywidulane) każdy poniedziałek i wtorek w godz. 15.00-20.00 placówka TPBA ul. Trębacka 3 ( spotkania umawiane)

Wsparcie indywidualne instruktora terapii uzależnień według indywidualnego harmonogramu pracy. placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17 (spotkania umawiane)

Wsparcie doradcy indywidualnego  według indywidualnego harmonogramu pracy.

 

Wyście kulturalno-sportowe –po uzgodnieniu terminu z doradcą indywidualnym

 

Staże dla uczestników Projektu wg. Indywidualnych harmonogramów

 

Harmonogram wsparcia w miesiącu czerwcu 2018 roku

Zajęcia z terapii uzależnień

GRUPA I

21.06. godz. 17.00-20.30

GRUPA II

29.06. godz.17.00-20.30

placówka TPBA ul. Trębacka 3

 

                                                               

Spotkania z Pośrednikiem stażu – każdy poniedziałek i wtorek w godz. 7.00-17.00 – spotkania umawiane indywidualnie placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17

Wsparcie doradcy zawodowego (indywidulane) każdy poniedziałek i wtorek w godz. 15.00-20.00 placówka TPBA ul. Trębacka 3 ( spotkania umawiane)

Wsparcie indywidualne instruktora terapii uzależnień według indywidualnego harmonogramu pracy. placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17 (spotkania umawiane)

Wsparcie doradcy indywidualnego  według indywidualnego harmonogramu pracy.

 

Wyście kulturalno-sportowe –po uzgodnieniu terminu z doradcą indywidualnym

 

Staże dla uczestników Projektu wg. Indywidualnych harmonogramów

 

Harmonogram wsparcia w miesiącu lipcu 2018 roku

I Edycja

Harmonogram wsparcia w miesiącu czerwcu 2018 roku
Zajęcia z terapii uzależnień
GRUPA I
14.07. godz. 11.00-15.00
GRUPA II
21.07. godz.11.00-15.00
placówka TPBA ul. Trębacka 3

Spotkania z Pośrednikiem stażu – każdy poniedziałek i wtorek w godz. 7.00-17.00 – spotkania umawiane indywidualnie placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17
Wsparcie indywidualne instruktora terapii uzależnień według indywidualnego harmonogramu pracy. placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17 (spotkania umawiane)
Wsparcie doradcy indywidualnego według indywidualnego harmonogramu pracy.
Wyście kulturalno-sportowe –po uzgodnieniu terminu z doradcą indywidualnym
Staże dla uczestników Projektu wg. Indywidualnych harmonogramów

II Edycja

Rekrutacja do Projektu

Spotkania z doradcą zawodowym (indywidulane) każdy poniedziałek i wtorek w godz. 15.00-20.00 placówki TPBA ul. Trębacka 3/ul. Nowe Sady 17 ( spotkania umawiane)

Harmonogram wsparcia w miesiącu sierpniu  2018 roku

GRUPA I

Warsztaty doradcy zawodowego

20.08.2018 godz. 15.00-19.00
21.08.2018 godz. 15.00-19.00
27.08.2018 godz. 15.00-19.00

placówka TPBA ul. Trębacka 3

Zajęcia z pierwszej pomocy i chorób zakaźnych

28.08.2018 godz. 9.30 – 13.30
29.08.2018 godz. 9.30 – 13.30
.
placówka TPBA ul. Szczytowa 11

Zajęcia z Terapii Uzależnień

30.08.2018 godz. 17.00-21.00
placówka TPBA ul. Nowe Sady 17

Indywidualne Wsparcie instruktora terapii uzależnień według indywidualnego harmonogramu pracy – spotkania umawiane
Wsparcie doradcy indywidualnego według indywidualnego harmonogramu pracy.

GRUPA II

Warsztaty doradcy zawodowego

28.08.2018 godz. 15.00-19.00
10.09.2018 godz. 15.00-19.00
11.09.2018 godz. 15.00-19.00

placówka TPBA ul. Trębacka 3

Zajęcia z pierwszej pomocy i chorób zakaźnych

30.08.2018 godz. 9.30 – 13.30
31.08.2018 godz. 9.30 – 13.30
.
placówka TPBA ul. Szczytowa 11

Zajęcia z Terapii Uzależnień

23.08.2017 godz. 17.00-21.00
placówka TPBA ul. Nowe Sady 17

Indywidualne Wsparcie instruktora terapii uzależnień według indywidualnego harmonogramu pracy – spotkania umawiane
Wsparcie doradcy indywidualnego według indywidualnego harmonogramu pracy.

Harmonogram wsparcia w miesiącu wrześniu 2018 roku

GRUPA I

Szkolenie antynikotynowe

18.09.2018 godz. 9.00-13.00
placówka TPBA ul. Trębacka 3

Zajęcia z terapii uzależnień
27.09.2018 godz. 16.00-20.00

placówka TPBA ul. Nowe Sady 17

jednodniowa wycieczka po woj. łódzkim 26.09.2018
PROGRAM WYCIECZKI DO CHEŁMNA NAD NEREM, BRONOWA, ŚWINIC WARCKICH I UNIEJOWA
Przejazd z Łodzi do Świnic Warckich. Wizyta w Sanktuarium Chrztu Św. S. Faustyny. Przejazd do Głogowca – wizyta w Domu Rodzinnym św. Faustyny Kowalskiej. Przejazd do Chełmna – zwiedzanie Muzeum i terenu dawnego Obozu Zagłady „Kulmhof” w Chełmnie nad Nerem – główne miejsce masowej zagłady ludności żydowskiej i romskiej. Obiad. Przejazd do Bronowa. Zwiedzanie Muzeum Oświatowego im. Marii Konopnickiej. Przejazd do Uniejowa. Zwiedzanie Zamku w Uniejowie – z zewnątrz, wejście na dziedziniec, spacer po terenie parku, przejście mostem nad Wartą w stronę armat z wrzącą wodą. Wizyta w Zagrodzie Młynarskiej. Przejazd do Łodzi.

Wsparcie doradcy zawodowego (indywidulane) każdy poniedziałek i wtorek w godz. 15.00-20.00 placówka TPBA ul. Trębacka 3 /placówka TPBA ul. Nowe Sady 17( spotkania umawiane)
Wsparcie doradcy socjalnego wg harmonogramu pracy: każdy poniedziałek, środa, piątek placówka TPBA ul. Nowe Sady 17 godz. 16:00-18:00 oraz każdy wtorek i czwartek placówka TPBA ul. Szczytowa 11 godz. 16:00-18:00
Wsparcie instruktora terapii uzależnień (indywidulane) według indywidualnego harmonogramu pracy.
Wsparcie doradcy indywidualnego według indywidualnego harmonogramu pracy.

GRUPA II

Warsztaty doradcy zawodowego

10.09.2018 godz. 15.00-20.00
11.09.2018 godz. 15.00-20.00
placówka TPBA ul. Trębacka 3

Szkolenie antynikotynowe

25.09.2018 godz. 9.00-13.00
placówka TPBA ul. Trębacka 3

Zajęcia z terapii uzależnień
20.09.2018 godz. 16.00-20.00

placówka TPBA ul. Nowe Sady 17

jednodniowa wycieczka po woj. łódzkim 26.09.2018
PROGRAM WYCIECZKI DO CHEŁMNA NAD NEREM, BRONOWA, ŚWINIC WARCKICH I UNIEJOWA
Przejazd z Łodzi do Świnic Warckich. Wizyta w Sanktuarium Chrztu Św. S. Faustyny. Przejazd do Głogowca – wizyta w Domu Rodzinnym św. Faustyny Kowalskiej. Przejazd do Chełmna – zwiedzanie Muzeum i terenu dawnego Obozu Zagłady „Kulmhof” w Chełmnie nad Nerem – główne miejsce masowej zagłady ludności żydowskiej i romskiej. Obiad. Przejazd do Bronowa. Zwiedzanie Muzeum Oświatowego im. Marii Konopnickiej. Przejazd do Uniejowa. Zwiedzanie Zamku w Uniejowie – z zewnątrz, wejście na dziedziniec, spacer po terenie parku, przejście mostem nad Wartą w stronę armat z wrzącą wodą. Wizyta w Zagrodzie Młynarskiej. Przejazd do Łodzi.

Wsparcie doradcy zawodowego (indywidulane) każdy poniedziałek i wtorek w godz. 15.00-20.00 placówka TPBA ul. Trębacka 3 /placówka TPBA ul. Nowe Sady 17( spotkania umawiane)
Wsparcie doradcy socjalnego wg harmonogramu pracy: każdy poniedziałek, środa, piątek placówka TPBA ul. Nowe Sady 17 godz. 16:00-18:00 oraz każdy wtorek i czwartek placówka TPBA ul. Szczytowa 11 godz. 16:00-18:00
Wsparcie instruktora terapii uzależnień (indywidulane) według indywidualnego harmonogramu pracy.
Wsparcie doradcy indywidualnego według indywidualnego harmonogramu pracy.

Harmonogram wsparcia w miesiącu październiku 2018 roku

Zajęcia z terapii uzależnień
19.10.2018 godz. 16.00-20.00 – Grupa I
25.10.2018 godz.16.00-20.00 – Grupa II

placówka TPBA ul. Nowe Sady 17

Spotkania z Prawnikiem – spotkania indywidualne
5,12,19,26 .10.2018 godz. 16.15 – 20.15
placówka TPBA ul. Nowe Sady 17

Szkolenie Komputerowe wg załączonego harmonogramu

Wsparcie doradcy zawodowego (indywidualne) każdy poniedziałek i wtorek w godz. 15.00-20.00 placówka TPBA ul. Trębacka 3 /placówka TPBA ul. Nowe Sady 17( spotkania umawiane)
Wsparcie doradcy socjalnego wg harmonogramu pracy: każdy poniedziałek, środa, piątek placówka TPBA ul. Nowe Sady 17 godz. 16:00-18:00 oraz każdy wtorek i czwartek placówka TPBA ul. Szczytowa 11 godz. 16:00-18:00
Wsparcie instruktora terapii uzależnień (indywidualne) według indywidualnego harmonogramu pracy.
Wsparcie doradcy indywidualnego według indywidualnego harmonogramu pracy.

Wyjście kulturalno-sportowe wg ustaleń grupy
Zakupy środków garderoby i środków higieniczno-kosmetycznych

HARMONOGRAM SZKOLENIA

„KURS KOMPUTEROWY,POZIOM PODSTAWOWY”- 50 godzin

Miejsce szkolenia- Łódź ul. Wólczańska 4a

Data Liczba godź. Temat szkolenia Godziny zajęć
15.10.2018 5 Elementy budowy komputera, podstawowe pojęcia
Podstawy obsługi 9.00-13.30
Przerwa obiadowa 12.00-12.30
16.10.2018 5 Podstawy obsługi-uruchamianie, wyłączanie, posługiwanie się myszą
Pulpit, ustawienia 9.00-13.30
Przerwa obiadowa 12.00-12.30
17.10.2018 5 Pulpit, ikony, ustawienia 9.00-13.30
Przerwa obiadowa 12.00-12.30
18.10.2018 5 Zarządzanie plikami, folderami-tworzenie ,zapisywanie 9.00-13.30
Przerwa obiadowa 12.00-12.30
19.10.2018 5 Wprowadzenie do MS Word, tworzenie dokumentu 9.00-13.30
Przerwa obiadowa 12.00-12.30
22.10.2018 5 Ćwiczenia pisania formatowania,
używanie tabulatorów 9.00-13.30
Przerwa obiadowa 12.00-12.30
23.10.2018 5 Operacje kopiuj, wklej, wytnij, kasuj, wstaw tabelę 9.00-13.30
Przerwa obiadowa 12.00-12.30

24.10.2018 5 Korespondencja seryjna 9.00-13.30
Przerwa obiadowa 12.00-12.30
25.10.2018 5 Podstawy przeglądania Internetu-ćwiczenia w Google 9.00-13.30
Przerwa obiadowa 12.00-12.30
26.10.2018 5 Korzystanie z poczty elektronicznej
Rodzaje serwisów społecznościowych
9.00-14.30
Przerwa obiadowa 12.00-12.30