Harmonogram

 

Projekt „Azymut na zmiany – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Harmonogram wsparcia GRUDZIEŃ 2017

Warsztaty doradcy zawodowego

GRUPA I

4.12.2017   godz. 9.30-13.00

5.12.2017   godz. 9.30-13.00

11.12.2017 godz. 9.30-13.00

GRUPA II

12.12.2017  godz. 9.30-13.00

18.12.2017  godz. 9.30-13.00

19.12.2017  godz. 9.30-13.00

placówka TPBA ul. Trębacka  3

 

Szkolenie antynikotynowe

GRUPA I

18.12.2017 godz. 16.00-19.30

GRUPA II

19.12.2017 godz. 16.00-19.30

placówka TPBA ul. Trębacka 3

 

Zajęcia z pierwszej pomocy i chorób zakaźnych

GRUPA I

15.12.2017  godz. 9.30 – 13.00

18.12.2017  godz. 9.30 – 13.00

GRUPA II

13.12.2017  godz. 9.30 – 13.00

14.12.2017  godz. 9.30 – 13.00

placówka TPBA ul. Szczytowa 11

 

Zajęcia z terapii uzależnień

GRUPA I

27.12.2017 godz. 17.00-20.30

GRUPA II

20.12.2017 godz.17.00-20.30

placówka TPBA ul. Trębacka 3

Wsparcie doradcy socjalnego wg harmonogramu pracy: każdy poniedziałek, środa, piątek placówka TPBA ul. Nowe Sady 17 godz. 16:00-18:00 oraz każdy wtorek i czwartek  placówka TPBA ul. Szczytowa 11 godz. 16:00-18:00

Wsparcie doradcy indywidualnego  według indywidualnego harmonogramu pracy.

 

 

Harmonogram wsparcia STYCZEŃ 2018 

Spotkanie grupowe z prawnikiem (Radcą Prawnym)

GRUPA I

12.01.2018 godz. 16.30 – 20.00

GRUPA II

19.01.2018 godz.16.30-20.00

placówka TPBA ul. Nowe Sady 17

 

Zajęcia z terapii uzależnień

GRUPA I

10.01.2018 godz. 17.00-20.30

GRUPA II

24.01.2017 godz.17.00-20.30

placówka TPBA ul. Trębacka 3

 

26.01.2018 – JEDNODNIOWA WYCIECZKA po woj. łódzkim

PROGRAM: Przejazd z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego (spacer po rezerwacie „Niebieskie Źródła” – rezerwat przyrody o wybitnych walorach krajobrazowych, zwiedzanie Skansenu Rzeki Pilicy – pierwszym w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęconym rzece). Przejazd do Nagórzyc (zwiedzanie groty „Zbója Madeja”). Przejazd do Spały (kościółek modrzewiowy, posąg żubra). Obiad. Zwiedzanie romańskiego kościoła św. Idziego w Inowłodzu. Przejazd do Łodzi.

Wyjazd:

Schronisko TPBA ul. Nowe Sady 17 – godz. 7.00

Schronisko TPBA ul. Kwietniowa 2/4 – godz. 7.20

Schronisko TPBA ul. Szczytowa 11 – godz. 7.40

Powrót:

Schronisko TPBA ul. Nowe Sady 17 – godz. 20.15

Schronisko TPBA ul. Kwietniowa 2/4 – godz. 20.00

Schronisko TPBA ul. Szczytowa 11 – godz. 19.30

Wsparcie doradcy zawodowego (indywidulane) każdy poniedziałek i wtorek w godz. 9.00-14.00 placówka TPBA ul. Trębacka 3 ( spotkania umawiane)

Wsparcie doradcy socjalnego wg harmonogramu pracy: każdy poniedziałek, środa, piątek placówka TPBA ul. Nowe Sady 17 godz. 16:00-18:00 oraz każdy wtorek i czwartek  placówka TPBA ul. Szczytowa 11 godz. 16:00-18:00

Wsparcie doradcy indywidualnego  według indywidualnego harmonogramu pracy.

 

Harmonogram wsparcia w miesiącu lutym 2018 roku

  

Spotkania indywidualne z prawnikiem (Radcą Prawnym)

2.02; 9.02; 16.02; 23.02 godz. 16.00- 20.00

placówka TPBA ul. Nowe Sady 17

 

Zajęcia z terapii uzależnień

GRUPA I

14.02. godz. 17.00-20.30

GRUPA II

21.02.2017 godz.17.00-20.30

placówka TPBA ul. Trębacka 3

 

Szkolenie komputerowe:

7,8,9,12,13,14,15,16,19,20 lutego w godz. 9.00 – 14.00

Łódź ul. Wólczańska 4 a (budynek Cosinusa)

 Usługę realizuje Firma ALFAEDUKACJA

Wsparcie doradcy zawodowego (indywidulane) każdy poniedziałek i wtorek w godz. 9.00-14.00 placówka TPBA ul. Trębacka 3 ( spotkania umawiane)

Wsparcie doradcy socjalnego wg harmonogramu pracy: każdy poniedziałek, środa, piątek placówka TPBA ul. Nowe Sady 17 godz. 16:00-18:00 oraz każdy wtorek i czwartek  placówka TPBA ul. Szczytowa 11 godz. 16:00-18:00

Wsparcie indywidualne instruktora terapii uzależnień 2,6.02 – godz. 13.00-20.00;  12,14,22,26,28.02 – godz. 14.00-20.00; 19.02 – godz. 8.00-16.00 placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17 (spotkania umawiane)

Wsparcie doradcy indywidualnego  według indywidualnego harmonogramu pracy.

 

Harmonogram wsparcia w miesiącu marcu 2018 roku

Spotkania indywidualne z prawnikiem (Radcą Prawnym)

2.03; 9.03; 16.03; 23.03 godz. 16.00- 20.00

placówka TPBA ul. Nowe Sady 17

 

Zajęcia z terapii uzależnień

GRUPA I

7.03. godz. 17.00-20.30

GRUPA II

21.03. godz.17.00-20.30

placówka TPBA ul. Trębacka 3

                                                                

Szkolenie zawodowe

– Opiekun osób starszych

– Kucharz małej gastronomii/pomoc kuchni

– Obsługa terenów zielonych i profesjonalne sprzątanie

 

Terminy i miejsca zostaną podane po podpisaniu umowy z Firmami Szkoleniowymi

 

Spotkania z Pośrednikiem stażu – każdy poniedziałek i wtorek w godz. 7.00-17.00 – spotkania umawiane indywidualnie placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17

Wsparcie doradcy zawodowego (indywidulane) każdy poniedziałek i wtorek w godz. 9.00-14.00 placówka TPBA ul. Trębacka 3 ( spotkania umawiane)

Wsparcie doradcy socjalnego wg harmonogramu pracy: każdy poniedziałek, środa, piątek placówka TPBA ul. Nowe Sady 17 godz. 16:00-18:00 oraz każdy wtorek i czwartek  placówka TPBA ul. Szczytowa 11 godz. 16:00-18:00

Wsparcie indywidualne instruktora terapii uzależnień 2,6.03 – godz. 13.00-20.00;  12,14,22,26,28.03 – godz. 14.00-20.00; 19.03 – godz. 8.00-16.00; 30.03 – godz. 15.00-20.00 placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17 (spotkania umawiane)

Wsparcie doradcy indywidualnego  według indywidualnego harmonogramu pracy.

 

Wyście kulturalno-sportowe –po uzgodnieniu terminu z doradcą indywidualnym

Zakupy – po uzgodnieniu terminu z doradcą indywidualnym

 

Harmonogram wsparcia w miesiącu kwietniu 2018 roku

Spotkania indywidualne z prawnikiem (Radcą Prawnym)

Każdy piątek miesiąca  godz. 16.00- 20.00

placówka TPBA ul. Nowe Sady 17

 

Zajęcia z terapii uzależnień

GRUPA I

18.04. godz. 17.00-20.30

GRUPA II

25.04. godz.17.00-20.30

placówka TPBA ul. Trębacka 3

                                                                

Spotkania z Pośrednikiem stażu – każdy poniedziałek i wtorek w godz. 7.00-17.00 – spotkania umawiane indywidualnie placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17

Wsparcie doradcy zawodowego (indywidulane) każdy poniedziałek i wtorek w godz. 9.00-14.00 placówka TPBA ul. Trębacka 3 ( spotkania umawiane)

Wsparcie doradcy socjalnego wg harmonogramu pracy: każdy poniedziałek, środa, piątek placówka TPBA ul. Nowe Sady 17 godz. 16:00-18:00 oraz każdy wtorek i czwartek  placówka TPBA ul. Szczytowa 11 godz. 16:00-18:00

Wsparcie indywidualne instruktora terapii uzależnień według indywidualnego harmonogramu pracy. placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17 (spotkania umawiane)

Wsparcie doradcy indywidualnego  według indywidualnego harmonogramu pracy.

 

Wyście kulturalno-sportowe –po uzgodnieniu terminu z doradcą indywidualnym

Zakupy – po uzgodnieniu terminu z doradcą indywidualnym

 

Rozpoczęcie staży po podpisaniu umów stażowych

 

Harmonogram wsparcia w miesiącu maju 2018 roku

Zajęcia z terapii uzależnień

GRUPA I

22.05. godz. 17.00-20.30

GRUPA II

29.05. godz.17.00-20.30

placówka TPBA ul. Trębacka 3

 

                                                               

Spotkania z Pośrednikiem stażu – każdy poniedziałek i wtorek w godz. 7.00-17.00 – spotkania umawiane indywidualnie placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17

Wsparcie doradcy zawodowego (indywidulane) każdy poniedziałek i wtorek w godz. 15.00-20.00 placówka TPBA ul. Trębacka 3 ( spotkania umawiane)

Wsparcie indywidualne instruktora terapii uzależnień według indywidualnego harmonogramu pracy. placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17 (spotkania umawiane)

Wsparcie doradcy indywidualnego  według indywidualnego harmonogramu pracy.

 

Wyście kulturalno-sportowe –po uzgodnieniu terminu z doradcą indywidualnym

 

Staże dla uczestników Projektu wg. Indywidualnych harmonogramów

 

Harmonogram wsparcia w miesiącu czerwcu 2018 roku

Zajęcia z terapii uzależnień

GRUPA I

21.06. godz. 17.00-20.30

GRUPA II

29.06. godz.17.00-20.30

placówka TPBA ul. Trębacka 3

 

                                                               

Spotkania z Pośrednikiem stażu – każdy poniedziałek i wtorek w godz. 7.00-17.00 – spotkania umawiane indywidualnie placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17

Wsparcie doradcy zawodowego (indywidulane) każdy poniedziałek i wtorek w godz. 15.00-20.00 placówka TPBA ul. Trębacka 3 ( spotkania umawiane)

Wsparcie indywidualne instruktora terapii uzależnień według indywidualnego harmonogramu pracy. placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17 (spotkania umawiane)

Wsparcie doradcy indywidualnego  według indywidualnego harmonogramu pracy.

 

Wyście kulturalno-sportowe –po uzgodnieniu terminu z doradcą indywidualnym

 

Staże dla uczestników Projektu wg. Indywidualnych harmonogramów

 

Harmonogram wsparcia w miesiącu lipcu 2018 roku

I Edycja

Harmonogram wsparcia w miesiącu czerwcu 2018 roku
Zajęcia z terapii uzależnień
GRUPA I
14.07. godz. 11.00-15.00
GRUPA II
21.07. godz.11.00-15.00
placówka TPBA ul. Trębacka 3

Spotkania z Pośrednikiem stażu – każdy poniedziałek i wtorek w godz. 7.00-17.00 – spotkania umawiane indywidualnie placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17
Wsparcie indywidualne instruktora terapii uzależnień według indywidualnego harmonogramu pracy. placówki TPBA ul. Szczytowa 11/Nowe Sady 17 (spotkania umawiane)
Wsparcie doradcy indywidualnego według indywidualnego harmonogramu pracy.
Wyście kulturalno-sportowe –po uzgodnieniu terminu z doradcą indywidualnym
Staże dla uczestników Projektu wg. Indywidualnych harmonogramów

II Edycja

Rekrutacja do Projektu

Spotkania z doradcą zawodowym (indywidulane) każdy poniedziałek i wtorek w godz. 15.00-20.00 placówki TPBA ul. Trębacka 3/ul. Nowe Sady 17 ( spotkania umawiane)

Z uwagi na sezon urlopowy w sprawach dot. Projektu prosimy o kontakt z Koordynatorem Projektu  nr tel 602366978