Harmonogram

 

Projekt „Azymut na zmiany – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Harmonogram wsparcia GRUDZIEŃ 2017

Warsztaty doradcy zawodowego

GRUPA I

4.12.2017   godz. 9.30-13.00

5.12.2017   godz. 9.30-13.00

11.12.2017 godz. 9.30-13.00

GRUPA II

12.12.2017  godz. 9.30-13.00

18.12.2017  godz. 9.30-13.00

19.12.2017  godz. 9.30-13.00

placówka TPBA ul. Trębacka  3

 

Szkolenie antynikotynowe

GRUPA I

18.12.2017 godz. 16.00-19.30

GRUPA II

19.12.2017 godz. 16.00-19.30

placówka TPBA ul. Trębacka 3

 

Zajęcia z pierwszej pomocy i chorób zakaźnych

GRUPA I

15.12.2017  godz. 9.30 – 13.00

18.12.2017  godz. 9.30 – 13.00

GRUPA II

13.12.2017  godz. 9.30 – 13.00

14.12.2017  godz. 9.30 – 13.00

placówka TPBA ul. Szczytowa 11

 

Zajęcia z terapii uzależnień

GRUPA I

27.12.2017 godz. 17.00-20.30

GRUPA II

20.12.2017 godz.17.00-20.30

placówka TPBA ul. Trębacka 3

Wsparcie doradcy socjalnego wg harmonogramu pracy: każdy poniedziałek, środa, piątek placówka TPBA ul. Nowe Sady 17 godz. 16:00-18:00 oraz każdy wtorek i czwartek  placówka TPBA ul. Szczytowa 11 godz. 16:00-18:00

Wsparcie doradcy indywidualnego  według indywidualnego harmonogramu pracy.

 

 

Harmonogram wsparcia STYCZEŃ 2018 

Spotkanie grupowe z prawnikiem (Radcą Prawnym)

GRUPA I

12.01.2018 godz. 16.30 – 20.00

GRUPA II

19.01.2018 godz.16.30-20.00

placówka TPBA ul. Nowe Sady 17

 

Zajęcia z terapii uzależnień

GRUPA I

10.01.2018 godz. 17.00-20.30

GRUPA II

24.01.2017 godz.17.00-20.30

placówka TPBA ul. Trębacka 3

 

26.01.2018 – JEDNODNIOWA WYCIECZKA po woj. łódzkim

PROGRAM: Przejazd z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego (spacer po rezerwacie „Niebieskie Źródła” – rezerwat przyrody o wybitnych walorach krajobrazowych, zwiedzanie Skansenu Rzeki Pilicy – pierwszym w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęconym rzece). Przejazd do Nagórzyc (zwiedzanie groty „Zbója Madeja”). Przejazd do Spały (kościółek modrzewiowy, posąg żubra). Obiad. Zwiedzanie romańskiego kościoła św. Idziego w Inowłodzu. Przejazd do Łodzi.

Wyjazd:

Schronisko TPBA ul. Nowe Sady 17 – godz. 7.00

Schronisko TPBA ul. Kwietniowa 2/4 – godz. 7.20

Schronisko TPBA ul. Szczytowa 11 – godz. 7.40

Powrót:

Schronisko TPBA ul. Nowe Sady 17 – godz. 20.15

Schronisko TPBA ul. Kwietniowa 2/4 – godz. 20.00

Schronisko TPBA ul. Szczytowa 11 – godz. 19.30

Wsparcie doradcy zawodowego (indywidulane) każdy poniedziałek i wtorek w godz. 9.00-14.00 placówka TPBA ul. Trębacka 3 ( spotkania umawiane)

Wsparcie doradcy socjalnego wg harmonogramu pracy: każdy poniedziałek, środa, piątek placówka TPBA ul. Nowe Sady 17 godz. 16:00-18:00 oraz każdy wtorek i czwartek  placówka TPBA ul. Szczytowa 11 godz. 16:00-18:00

Wsparcie doradcy indywidualnego  według indywidualnego harmonogramu pracy.