Ogrzewalnia dla bezdomnych

Świetlica dla bezdomnych rozpoczęła swoje funkcjonowanie od 01.12.2009.r , przez pierwszy miesiąc mieściła się w pomieszczeniach schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Szczytowej 11 a od 01.01.2010 r została przeniesiona do pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego119 , gdzie funkcjonuje do chwili obecnej. Świetlica czynna jest w najtrudniejszym dla bezdomnych okresie jesienno- zimowym od 01.12 do 15.03 każdego roku w godzinach 8.00-16.00. Celem zadania jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych osób bezdomnych przebywających poza placówkami pomocowymi oraz ochrona ich przed zamarznięciem i konsekwencjami odmrożeń w okresie trwania największych mrozów. Bardzo istotnym jest również wskazanie osobom potrzebującym miejsc noclegowych i punktów żywieniowych oraz zmotywowanie ich do podjęcia starań zmierzających do zmiany sposobu życia. Corocznie z pomocy świetlicy korzysta ok. 1300 osób zarówno kobiet jak i mężczyzn. Osoby biorące udział w zajęciach mogą liczyć na 2 posiłki w tym jeden gorący , zmianę odzieży , kąpiel i pomoc pielęgniarską, mogą także brać udział w prelekcjach i spotkaniach grupy edukacyjnej dla osób posiadających problem z nadużywaniem alkoholu. W okresach świąt organizowana jest wigilia i śniadanie wielkanocne. Świetlica obsługiwana jest przez pracowników Towarzystwa i wolontariuszy rekrutujących się z mieszkańców placówek, których przykład wspomaga działania socjalizacyjne. Codziennie z pomieszczeń świetlicy korzysta ok. 100-120 osób a podczas corocznego trwania programu wydawanych jest ok.25000 gorących posiłków i ok. 3000 szt odzieży.

 

DSCF0312 DSCF0379 DSCF0305 DSCF0300 DSCF0297