Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ul. Szczytowa 11 tel. 426793135

Schronisko mieści się w obecnym budynku od 1995 r , posiada 5 sal mieszkalnych przystosowanych na przyjęcie 48 osób , 60% pensjonariuszy stanowią osoby niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W budynku tym znajduje się również noclegownia przygotowana do przyjęcia 90 osób. Pensjonariusze oprócz możliwości całodobowego pobytu otrzymują trzy posiłki, mają możliwość kąpieli i zmiany odzieży ( pochodzącej z darowizn mieszkańców miasta) , uczestniczą również w zajęciach grupy edukacyjnej i grupy wsparcia , trzy razy w tygodniu w gabinecie pomocy doraźnej przyjmuje pielęgniarka pensjonariusze korzystają także ze wsparcia psychologa i terapeuty uzależnień. Podopieczni pomagają w pracach kuchennych , dbają o otoczenie schroniska a także o porządek we wszystkich pomieszczeniach. Ze względy na braki lokalowe w placówce przebywa ok. 55-58 osób. W skali roku z pomocy placówki korzysta ok. 110 osób. Osoby zdolne do podjęcia pracy uczestniczą w programach aktywizacji zawodowej i stażach, co roku kilku pensjonariuszom udaje się usamodzielnić bądź powrócić na łono rodziny. Przy placówce działa klub fotograficzny, organizujący plenery i wystawy swoich prac , wydawana jest również gazetka „ Nasze Sprawy”.

 

DSCF1481100_5955 DSC02281 DSC05684 DSC05919 DSCF1760 IMG_0285