Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im.św. Brata Alberta przy ulicy Nowe Sady 17 powstało w kwietniu 2012 roku ze schronisk przy ulicy Spokojnej 10/12 i Szczytowej 11.

Placówka przeznaczona jest do zamieszkania dla 170 osób, chociaż może pomieścić 190 podopiecznych. Obiekt wyposażony jest w media, własną kuchnię, oraz gabinet lekarski. Mieszkańcy mogą korzystać z pralni oraz magazynu odzieżowego. Parter placówki dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zainstalowane  podjazdy i sanitariaty. W budynku znajduje się kaplica, w której odbywają się nabożeństwa dla podopiecznych.

W siedzibie Schroniska mieści się także Zarząd Koła Łódzkiego Towarzystwa Pomocy im.św. Brata Alberta
oraz księgowość. W budynku znajduje się też pokój gościnny z łazienką dla gości odwiedzających Towarzystwo. Pensjonariusze posiadają dostęp do bezprzewodowego internetu, korzystają z gazet codziennych i książek.

Aktywnie biorą udział w zawodach tenisa stołowego, oraz piłki nożnej organizowanych przez Towarzystwo.
Mieszkańcy korzystają z pomocy pracownika socjalnego, pielęgniarki, psychologa, prawnika, socjologa oraz opiekunów pracujących z nimi 24 godziny na dobę.
W placówce prowadzona jest także grupa edukacyjna dla osób uzależnionych, jak i grupa wsparcia dla byłych mieszkańców instytucji totalnych.

W miesiącach grudzień – marzec ze schroniska codziennie wyjeżdża do miasta nocą Autobus dla Bezdomnych i Potrzebujących rozwożący gorący posiłek i odzież do wydania, obsługiwany między innymi przez mieszkańców placówki na zasadach wolontariatu.

Jedną z większych bolączek placówki jest wymiana stolarki okiennej i ocieplenie budynku. Projekt mający na celu poprawę warunków bytowych poprzez wykonanie w/w inwestycji został zgłoszony do Budżetu obywatelskiego Łodzi na rok 2015.