Sprawozdanie z internetowej zbiórki publicznej

W okresie od 20.01.2014 roku do 31.12.2014 roku została przeprowadzona internetowa zbiórka publiczna:

Decyzja 24/2014 dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie na pomoc dla bezdomnych i ubogich

W czasie trwania zbiórki pozyskano środki w wysokości 97,76 zł, które przeznaczono na zakup żywności dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta przy ul. Nowe Sady 17 w Łodzi.